öppna data

Hur tillgänglig är Riksdagens information för invånarna vid begäran enligt offentlighetsprincipen och öppna data-lagen?

Riksdagsförvaltningens nätverksmöte 22 april 2024 Handlingar.se deltar på Riksdagsförvaltningens nätverksmöte 22 april 2024. Riksdagsförvaltningen sköter det administrativa kring Riksdagen så att förtroendevalda politiker kan fokusera på politiken. I vår digitala tid är tillgång till bra information en nyckelkomponent för demokrati, informerade beslut och främja innovation. Med den växande betoningen på öppna data, där offentliga myndigheter […]

Hur tillgänglig är Riksdagens information för invånarna vid begäran enligt offentlighetsprincipen och öppna data-lagen? Read More »

Detta är de nya myndigheterna 2024

Nytt år brukar betyda nya myndigheter och offentliga bolag i Sverige. Så även år 2024. 1 januari 2024 startar följande myndighet: Utbetalningsmyndigheten Syftet med den nya myndigheten är att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.  Utbetalningsmyndigheten kommer att administrera ett system där betalningar från Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden (CSN), Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket görs

Detta är de nya myndigheterna 2024 Read More »

diagnosis of digitalization politics

Valenkäterna visar – Sveriges digitalisering långt ner på politikers och partiers agenda

Inget parti hade konkreta förbättringsförslag för digitalisering av offentlighetsprincipen och öppna data. Det visar resultatet av enkäter som Handlingar.se och Swedish JobTech skickade ut till riksdagspartierna inför valet. Sverige var först med tryckfrihetsförordningen år 1766. Den senaste ändringen kom 1949.

Valenkäterna visar – Sveriges digitalisering långt ner på politikers och partiers agenda Read More »

Pressmeddelande: Handlingar.se Transparensrapport 2021 visar: Lång väg kvar innan myndigheter följer grundlagen

Handlingar.se öppnar nu upp statistik för allmänheten att se hur offentlighetsprincipen fungerar i praktiken. Syftet är att allmänheten ska se hur rätten till insyn genom offentlighetsprincipen och öppna data-lagen fungerar i praktiken. Rapporten visar att kraven på öppenhet och tillgänglighet inte alltid följs av myndigheterna. Sämst på regelefterlevnad är Trafikverket och bäst är Arbetsförmedlingen. –

Pressmeddelande: Handlingar.se Transparensrapport 2021 visar: Lång väg kvar innan myndigheter följer grundlagen Read More »

Pressmeddelande: De öppnar budgetar för allmänheten inför valet 2022

Ett nytt projekt kommer göra information om planerade utgifter i offentlig sektor tillgängliga för allmänheten inför valet 2022. Syftet är att väljarna ska få ökad insyn i hur skattemedel används och bakom projektet står techföretaget PublicInsight, kunskapsföretaget bakom Handlingar.se och programvaruföretaget MetaSolutions. – Efter valet 2018 har marknaden för offentlig sektor fortsatt växa. I samband

Pressmeddelande: De öppnar budgetar för allmänheten inför valet 2022 Read More »

Nu finns Handlingar.se på Dataportal.se!

Under året 2021 fyller Tryckfrihetsförordningen och därmed offentlighetsprincipen 255 år. Detta är viktigt då denna grundlag behöver digitaliseras för öppen och gratis digital tillgång till skattefinansierad information. På så sätt besparas offentlig sektor och skattebetalare pengar. Vi gör detta för vi vill fira denna innovation från 1766 som möjliggjorde utveckling, insyn och demokrati fast på

Nu finns Handlingar.se på Dataportal.se! Read More »