Myndigheten för Digital Förvaltning

Offentliga Myndighetsregistret och Näringslivsregistret 2016

Vi börjar öppna upp det offentliga Myndighetsregistret och Näringslivsregistret!

Hur stor är svensk offentlig sektor och vilka organisationer består den egentligen av? Vilka omfattas av offentlighetsprincipen, PSI-lagen och vilka bör omfattas av dessa? Vi som medborgare och skattebetalare i Sverige behöver veta hur offentlig sektor ser ut, hur den hänger ihop och hur den fungerar. Nu börjar vi skapa detta.

Vi börjar öppna upp det offentliga Myndighetsregistret och Näringslivsregistret! Read More »

Nu finns Handlingar.se på Dataportal.se!

Under året 2021 fyller Tryckfrihetsförordningen och därmed offentlighetsprincipen 255 år. Detta är viktigt då denna grundlag behöver digitaliseras för öppen och gratis digital tillgång till skattefinansierad information. På så sätt besparas offentlig sektor och skattebetalare pengar. Vi gör detta för vi vill fira denna innovation från 1766 som möjliggjorde utveckling, insyn och demokrati fast på

Nu finns Handlingar.se på Dataportal.se! Read More »