Pressmeddelande: Kommuner bryter mot den nya datalagen

Den nya datalagen som antogs den första augusti syftar till att kommunernas budgetar ska tillgängliggöras i bearbetningsbart format vid begäran. Handlingar.se släpper i dag en rapport som visar att många kommuner bryter mot lagens intentioner.