Om oss

Framtiden och nutiden

– Vad vi gör och varför vi gör det vi gör

Tänk dig ett Sverige där skattefinansierad information bara är en sökning bort? Där endast känsliga personuppgifter och uppgifter om rikets säkerhet är det som är otillgängligt för dig och allmänheten? Där du i myndighet slipper lägga arbetstid på frågor om information utan att behöva störas i arbetet? Eller där du som medborgare slipper ställa frågor och betala tusentals kronor för att få ta del av papperskopior för något du hade kunnat ta del av digitalt genom en sökning?

Vi verkar för denna digitalisering i grundlagen som alla tjänar på – på riktigt!

Vision

Allas lika rätt att ta del av allmänna handlingar och skattefinansierad information, kostnadsfritt, elektroniskt och digitalt.

Uppdrag

Accelerera övergången till en förnyande och digitaliserande offentlighetsprincip.

 

Handlingar.se på tre minuter

Handlingar.se underlättar informationsutbytet mellan människor och myndigheter, varje dag.

Handlingar.se är en svensk webbsida som erbjuder lättare sätt för människor att få tillgång till myndighetsinformation. Handlingar.se strävar att visa på hur digitaliserad (elektronisk) myndighetsinformation kan skapa stor samhällsnytta när den offentliggörs på ett ansvarsfultl sätt och är en del av lösningen för att Sverige ska kunna nå målen inom digitalisering och hållbarhet. Plattformen visar på hur effektivisering av allmän handling, det vill säga skattefinansierad information kan göras. Via webbsidan görs elektronisk och offentlig utlämning av allmän handling oc det bidrar till digitalisering och ökat myndighetsförtroende – framtidens sätt för ett samhälle med ökad digitalisering.

Som central operatör för förfrågningar om skattefinansierad information knyter Handlingar.se ihop behov och efterfrågan från medborgare med svenska myndigheters innehav och utlämning. Varje dag besöker människor handlingar.se för att ta del av och fråga efter skattefinansierad information och på så sätt sparar skattebetalare och myndigheter resurser.

Grundfunktioner av Handlingar.se förvaltas ideellt av ideella föreningen Open Knowledge Sverige och betalfunktioner förvaltas av formella skäl av det sociala företaget Digital Openers AB vars uppdrag är att driva på effektiv offentlig sektor genom starkare offentlighetsprincip.

Digital Openers AB

Digital Openers AB hanterar Handlingar Pro och är ett socialt företag som återinvesterar inkomster i att driva rörelse för starkare, digital och billigare offentlighetsprincip.
 
Vi är experter inom områden som offentlighetsprincipen, allmänna handlingar, offentliga handlingar, research och effektivisering genom digital insyn och tillhandahåller tjänster och utbildningar.
 
Digital Openers AB utvecklar lösningar, strategier och tjänster för information och kommunikation genom samverkan och öppen källkod.

Grundat
2021

Verksamhetsform
Aktiebolag

Hemsida
https://openers.se/

Open Knowledge Sweden

Plattformen Handlingar.se drivs helt av den ideella föreningen Open Knowledge Sweden.

Open Knowledge Sverige är en ideell förening som är del av ett världsomspännande ideellt nätverk av människor passionerade om öppenhet, som förespråkar öppenhet genom teknik och utbildning för att låsa upp information och göra det möjligt för människor att arbeta med det för att skapa och dela kunskap.

Grundat
2015

Verksamhetsform
Ideell förening

Hemsida
https://okfn.se/

Historia

Handlingar.se grundades 2019 utifrån tanken att information genom allmänna handlingar och öppna data i offentlig sektor endast är värdefulla om de kan användas. Lärande och utveckling kan inte ske utan möjligheten till nya insikter och förståelse. Vår idé är att hjälpa myndigheter till att digitalt tillgängliggöra information som kan hjälpa myndigheter, företag, civilsamhälle och människor att dra nytta av dem för att utveckla sig, sina verksamheter och samhället.

Med dagens enorma mängder information i offentlig sektor har många människor inte ens kommit igång att nyttja dessa tillgångar som kan hjälper dem skapa och förnya sina åtaganden och verksamheter. Vi vill möjliggöra upplysta handlingar, förnyelse och utveckling hos varje människa och organisation. När fler får tillgång till information kan det göra samhället härligare att leva i idag och framtiden något att se fram emot.

Det är våra handlingar som definierar oss som människor, organisationer och samhälle.

Handlingar.se ger varje användare och organisation ett verktyg för att utvecklas. Deras idéer och nyfikenhet kan lätt delas i stor skala för att tillgängliggöra nya insikter och driva utvecklingen framåt av fler. Vi på Handlingar.se vill att kontinuerligt lärande och utveckling ska vara en naturlig effekt av användningen av information hos offentlig sektor.