Roadmap

Det här projektet är fritt och öppet men behöver ditt stöd för att upprätthålla dess utveckling. Det finns en massa nya funktioner och underhåll att göra då vi använder den tekniska plattformen Alaveteli som är fri och öppen mjukvara. Om du använder plattformen, stödjer sakfrågan för en digitaliserad offentlighetsprincip eller använder offentlighetsprincipen eller allmän information i ditt arbete – vänligen överväg att köpa tjänster eller donera tid eller finansiellt stöd till föreningen.

Planerade milstenar för projektet. Ordningen ändras då och då baserat på utveckling.

2020

Februari 2020

 • VINNOVA CivicTech #1 – Ansökan

Mars 2020

April 2020

 • Find the possible partners and grants
 • Re-design

Maj 2020

 • Public Roadmap

Juni 2020:

 • Formellt hem för projektet Handlingar.se
 • Aktiverad funktionalitet för Professionell användning

Juli 2020

 • Donationskanaler

Augusti 2020

 • Formellt hem för kommersiella erbjudanden
 • Komma in i en inkubator

September 2020

 • TBA

Oktober 2020

 • TBA

November 2020

 • TBA

December 2020

 • TBA

2021

2022

 • Riksdagsval 1 – Digitaliserad Offentlighetsprincip i Tryckfrihetsförordningen

2026

 • Riksdagsval 2 – Digitaliserad Offentlighetsprincip i Tryckfrihetsförordningen