Kom igång med Handlingar för myndigheter

Utveckla dina medborgarengagerade tjänster, öka effektivitet, innovera gemensamt och skapa helhetsgrepp kring offentliggörande av allmänna handlingar.

Från 1 850 kr/mån

Varför Handlingar Myndighet?

  Utveckla medborgarengagemang

  Du kan hjälpa dina medborgare att enklare få åtkomst till begärd information från din och andra myndigheter via en säker molnplattform som är tillgänglig överallt. Ta chansen att utveckla myndigheternas digitalisering och produktivitet samtidigt som du skyddar arbetstillfällen och data minskar kostnader för manuell handpåläggning.

  Ta bättre beslut med data och statistik

  Er verksamhet kan utveckla hantering av förfrågningsärenden kring allmänna handlingar snabbare. Kom till nya insikter med data och statistik från en öppen plattform samt möjlighet att lära från frågor och bemötande av medborgare och kunder samt andra myndigheters verksamhet.

  Optimera myndighetens operativa effektivitet

  Ta emot förfrågningar som ärenden att hantera på ett och samma ställe. Oavsett om du får förfrågningar från privatpersoner eller företagare och börjar använda Handlingar Myndighet i verksamheten kommer du att kunna tillhandahålla en enklare upplevelse för dina medborgare och kunder. Med Handlingar.se kan din myndighet minska tidsåtgången kring begäran om allmän handling.

  Workshops och föreläsningar

  Handlingar kan testa öppenheten i er myndighet med stöd av data för att hitta styrkor, svagheter och utvecklingsmöjligheter.