Kom igång med Handlingar för föreningar

Allt du behöver för att jobba med information från myndigheter. Utveckla dina projekt, öka effektivitet, innovera gemensamt och skapa helhetsgrepp kring offentliggörande av allmänna handlingar!

Från 499 kr/mån per användare 

Varför Handlingar Förening?

Projektet OpenUp

Sen starten har projektet OpenUp, som drivs genom den ideella föreningen Open Knowledge Sweden, använt Handlingar.se för att ta reda på hur det ligger till med situationen kring fakturor i offentlig sektor. Plattformen utgör grundstommen för projektets inhämtning av information och har till syfte att göra det lättare för fler företag att arbeta mot offentlig sektor.

    Vanliga frågor

    Hur skaffar jag Handlingar.se för idella föreningar?

    För att vara kvalificerad för Handlingar.se för ideella föreningar måste verksamheten vara en registrerad ideell förening. Kontakta sedan oss för att göra en första inbetalning och få tillgång till Pro-funktioner.

    Finns det mer material för att lära sig om allmänna handlingar?

    Genom att prenumerera på Handlingar Förening kan vi ta fram och tillgängliggöra mer material som kan hjälpa dig i ditt arbete med allmänna handlingar och öppna data. Det går även att boka Handlingar-gruppen för föreläsning, workshop eller annan skräddarsydd utbildning eller konsultation. Detta kan hjälpa er lyckas uppgradera företagets verksamhet med kraftfull information och data genom era förfrågningar om allmänna handlingar.