diagnosis of digitalization politics

Valenkäterna visar – Sveriges digitalisering långt ner på politikers och partiers agenda

Inget parti hade konkreta förbättringsförslag för digitalisering av offentlighetsprincipen och öppna data. Det visar resultatet av enkäter som Handlingar.se och Swedish JobTech skickade ut till riksdagspartierna inför valet. Sverige var först med tryckfrihetsförordningen år 1766. Den senaste ändringen kom 1949.

Valenkäterna visar – Sveriges digitalisering långt ner på politikers och partiers agenda Read More »