Handlingar Anbud

Ta del av anbud och offerter som skickats till offentlig sektor. Mer omfattande och väsentligt billigare än konkurrenterna.

75 kr per anbud 

Varför Handlingar Anbud?

För en bättre och rättvis offentlig marknad

Anbud från offentlig sektor har i flera år undanhållits från leverantörer och allmänheten. Detta hämmar konkurrens, innovation och effektivitet i svensk offentlig sektor och leder till sämre kvalitet, ekonomi och upplevd nytta. Projektet OpenUp visade att Sveriges ekosystem för upphandlingar är det mest stängda inom hela EU. Via Handlingar Anbud så kan du ta del av anbud för att få konkurrensfördelar och lära dig offerera bättre för att vinna upphandlingar.

  Köp ett anbud – 75 kr styck

  Serieförfrågningar

  Handlingar Pro hjälper dig skicka samma begäran om allmän handling till flera myndigheter samtidigt. Välj upp till 500 myndigheter samtidigt med några få knapptryck.

  Åtgärdnotiser och en smart att-göra lista

  Du hinner troligtvis inte kontrollera varje enskild begäran för att se om det behövs åtgärder. Plattformen organiserar dina förfrågningar i kategorier som gör det enkelt att hålla reda på när du t.ex behöver svara myndigheter.

  Privata förfrågningar

  Välj när och om du publicerar förfrågningar som la grund för ditt arbete. Använd Pro-verktyg även när du jobbar på ett projekt som inte är offentligt ännu.

  Workshops och föreläsningar

  Vill du veta hur offentlighetsprincipen kan användas för att skapa nya former av medborgarjournalistik?