Detta är de nya myndigheterna 2024

Nytt år brukar betyda nya myndigheter och offentliga bolag i Sverige. Så även år 2024.

1 januari 2024 startar följande myndighet:

Utbetalningsmyndigheten

Syftet med den nya myndigheten är att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. 

Utbetalningsmyndigheten kommer att administrera ett system där betalningar från Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden (CSN), Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket görs till myndigheten, som i sin tur betalar ut till mottagaren.

Myndigheten ska arbeta med granskningar baserade på dataanalyser och urval för att hitta felaktiga utbetalningar.

Detta vet vi om hur Utbetalningsmyndigheten kommer att hantera utlämnande av information:

Utbetalningsmyndigheten kommer att behandla en stor mängd uppgifter som rör enskildas personliga och ekonomiska förhållanden och som kan vara av integritetskänslig natur. Sekretess ska därför gälla för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden hos myndigheten. Sekretessen ska vara absolut, det vill säga oavsett om någon lider skada eller men av att en uppgift lämnas ut.

Regeringens information om myndigheten finns här.

Hemsidan till myndigheten hittar du här.

Begär information från myndigheten här.

Två myndigheter blir till en

Statens Medieråd upphör och blir tillsammans med Myndigheten för press, radio och tv; Mediemyndigheten den 1 januari 2024. Uppdragen för de båda myndigheterna kommer att ingå i nya Mediemyndigheten. 

Läs mer på Statens medieråds hemsida: här.

Begär information från myndigheten här.

Organisationsförändringar i Stockholms stad

Den 1 juli 2023 bildades en ny fackförvaltning, förskoleförvaltningen, och två nya stadsdelsorganisationer, Järva och Norra innerstaden, i Stockholms stad.

Detta vet vi om de nya organisationerna: 

Förskoleförvaltningen är en ny fackförvaltning som tar över de förskolefrågor som utbildningsförvaltningen ansvarat för. Förskolenämnden inrättades den 1 mars 2023. Järva stadsdelsnämnd och -förvaltning bildas genom en sammanläggning av Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista. Norra innerstadens stadsdelsnämnd och -förvaltning bildas genom en sammanläggning av Norrmalm och Östermalm.

Begär information från förvaltningen här

Och stadsdelsorganisationerna här

Vet du om fler myndigheter, bolag och verksamheter som startat 2024? Kontakta oss!

Vi underhåller Sveriges största öppna register över organisationer inom offentlig sektor. Vi söker hela tiden efter fler och uppdaterade uppgifter för att allmänheten ska kunna nyttja det på Handlingar.se. Kontakta oss via e-post här!

Leave a Comment