diagnosis of digitalization politics

Valenkäterna visar – Sveriges digitalisering långt ner på politikers och partiers agenda

Inget parti hade konkreta förbättringsförslag för digitalisering av offentlighetsprincipen och öppna data. Det visar resultatet av enkäter som Handlingar.se och Swedish JobTech skickade ut till riksdagspartierna inför valet. Sverige var först med tryckfrihetsförordningen år 1766. Den senaste ändringen kom 1949. Är det inte dags nu?

– Vi håller med partierna om att en grundlagsändring ska göras med varsamhet, men vi förväntar oss konkreta förslag för att kunna ta del av digital information år 2022, säger Elenor Weijmar vid Handlingar.se.

Enkäten frågade även partierna om vilka åtgärder de skulle tänkas göra för att Sverige ska bli bäst på öppna data. Digitala tjänster och system som betalas med skattemedel ska som utgångspunkt bygga på öppen källkod svarade Centerpartiet, Vänsterpartiet, och Miljöpartiet i enkäten från Handlingar.se.

JobTech-valkompassen visade också att frågan om att utnyttja digitaliseringens möjligheter på arbetsmarknaden är lågt prioriterad. Endast fyra partier kunde presentera aktiviteter och ansvariga. Swedish JobTechs politikerdiskussion i juni tog tempen hos flera riksdagsledamöters kunskaper om digitalisering.

– Vi får nu hoppas att den nya riksdagens ledamöter besitter kunskap som gör att man ser värdet av att utnyttja digitalisering, öppen källkod och tillgång till öppna data, säger Olle Lundin, grundare av Swedish JobTech.

Swedish JobTech delade i oktober ut sitt JobTech-pris till EntryScape, en öppen programvara för informationshantering, som utvecklas av MetaSolutions. Priset vill visa på att leverantörerna redan finns och att öppen källkod enklare möjliggör öppna data.

– Partiernas förslag visar på bristfälliga kunskaper om konsekvenserna av den analoga offentlighetsprincipen och fördelarna med öppna data. Att digitalisera det analoga räcker ibland men uppenbarligen inte för detta. Dags att prova nygammalt sätt att styra myndigheter, nu mot ett digital samhälle. Regleringsbrev kan användas för att öka aktiviteten vad gäller öppna data och delade data, säger Eric Hjelmestam, VD MetaSolutions.

Enkätsvaren i sin helhet finns tillgängliga här:
Handlingar.se – https://okfn.se/category/project/oppna-valenkaten/
Swedish JobTech – https://www.swedishjobtech.se/post/valkompassen-jobtech

Mer information om JobTech-priset finns att läsa här:
https://www.swedishjobtech.se/post/vinnarna-av-jobtech-priset-2022

För mer information om enkäten från Handlingar.se, kontakta:
Elenor Weijmar, projektledare Handlingar.se, tel. 070-970 31 08

För mer information om enkäten från Swedish JobTech, kontakta:
Olle Lundin, grundare Swedish JobTech, tel. 076-007 18 61

För mer information om öppen källkod och öppna data, kontakta:
Eric Hjelmestam, VD MetaSolutions AB, tel. 070-721 34 49

FAKTARUTA:

Handlingar.se
Handlingar.se är en hemsida som gör det lätt för myndigheter att offentliggöra allmänna handlingar. Genom plattformen får myndigheter gemensamma resurser för utbildning, effektivisering och värdeskapande. Handlingar.se drivs genom ideella föreningen Open Knowledge Sweden och det sociala företaget Digital Openers AB.

Swedish JobTech
Swedish JobTech är en obunden och ideell förening som driver på innovation av matchning, vägledning och livslångt lärande på den svenska arbetsmarknaden genom utnyttjande av digital och datadriven teknik. Det är också en plattform för HR-organisationer, företag, entreprenörer och myndigheter som vill delta i utvecklingen av arbetsmarknaden.

MetaSolutions AB
​MetaSolutions levererar lösningar för hållbar informationshantering. Som ett företag i teknikens framkant är MetaSolutions produkter och lösningar baserade på webbarkitektur efter internationella standarder. Swedish JobTech delade i oktober ut sitt JobTech-pris till EntryScape, en öppen programvara för informationshantering, som utvecklas av MetaSolutions. Priset vill visa på att leverantörerna redan finns och att öppen källkod enklare möjliggör öppna data.

Leave a Comment