Pressmeddelande: Kommuner bryter mot den nya datalagen

Den nya datalagen som antogs den första augusti syftar till att kommunernas budgetar ska tillgängliggöras i bearbetningsbart format vid begäran. Handlingar.se släpper i dag en rapport som visar att många kommuner bryter mot lagens intentioner.

– Samhället behöver ta tillvara på möjligheten med databaserade och tillgängliga budgetar. Det är synd att vi trots lagstiftning inte har sett en sådan utveckling. Därför har vi gjort en del av kommunernas jobb och möjliggjort för alla att jämföra budgetarna mellan sin egen och andras kommuner, säger Elenor Weijmar.

Rapporten sammanställer vilka av de 290 kommunerna som lämnat ut budgeten digitalt. Den påvisar även om kommunen har släppt den i ett bearbetningsbart format, vilket den nya datalagen som antogs den 1 augusti 2022 syftar till. Rapporten visar att det inte finns någon kommunbudget publicerad som öppna data, det vill säga databaserade filer fritt tillgängligt för alla att ta del av. Den visar också att ingen budget liknar internationella exempel på hur en öppen budget kan se ut.

– Det är märkligt eftersom digitala budgetar förenklar för såväl medborgare, tjänstepersoner och politiker att delta i det offentliga samtalet och bidra med idéer som kan leda tillett mer effektivt användande av skattemedel, säger Mattias Axell.

Jämförelsen visade även att ingen kommun i Sverige kunde lämna ut en digital budget i öppet och bearbetningsbart format. Vissa kommuner ville i granskningen ta betalt för att lämna ut en handling som redan fanns publicerad gratis på kommunens webbsida.

– Det är uppseendeväckande, särskilt när inte ens de filerna följer lagens avsikt. Alla medborgare och skattebetalare ska enligt lag ha lika rätt att ta del av tillgänglig information om vad skattepengar ska investeras i. Att öppna upp en budget på ett standardiserat och jämförbart sätt är kommunens ansvar, men nu hjälper vi kommunerna att ta det ansvaret, avslutar Elenor Weijmar.

Om undersökningen och rapporten

Rapporten är baserad på data om budgetar vid Handlingar.se med förfrågningar till kommuner över hela landet. Granskningen handlar om kommunernas budgetar i digitala, maskinläsbara och öppna format. Undersökningen genomfördes mellan mars och september 2022.

Rapporten Öppna Budgetar från Handlingar.se för 2022 går att ladda ner här:

Handlingar.se Rapport: Öppna Budgetar 2022

Presentation av granskningen Öppna Budgetar finns här: https://youtu.be/9cOFjOOoZ9g?t=188 

För mer information om projektet Öppna Budgetar, kontakta:

Elenor Weijmar, projektledare Handlingar.se, tel. 070-970 31 08

Leave a Comment