Handlingar.se Rapport: Öppna Budgetar 2022

Under 2022 gjorde Handlingar.se en granskning av alla Sveriges kommuners arbete med budgetar.

Rapporten innehåller resultatet av insamlingen, lärdomar och analyser kopplat till valåret 2022. Rapporten sammanställer vilka av de 290 kommunerna som lämnat ut budgeten digitalt. Den påvisar även om kommunen har lämnat ut den i ett bearbetningsbart format och om den publicerats som öppna data efter begäran.

Ett kapitel i denna rapport kommer även dela rekommendationer om hur du som medborgare eller kommun kan tänkas jämföra budgetar med varandra, då detta budgetprojekt avgränsas till förfrågningar och klassificering av svar från kommuner. Den nya datalagen, Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data,  som antogs den första augusti syftar till att kommunernas budgetar ska tillgängliggöras i bearbetningsbart format vid begäran. Därför testade vi lagen. Under denna granskning upptäckte vi att många kommuner inte är uppdaterade om den nya öppna data-lagen och inte arbetar databaserat samt har svårt för data.

Ladda ned och läs rapporten

Ladda ned rapporten här (licens: Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 © 2022 Handlingar.se) i följande format:

– PDF
– ePub

1 thought on “Handlingar.se Rapport: Öppna Budgetar 2022”

  1. Pingback: Pressmeddelande: Kommuner bryter mot den nya datalagen - Om Handlingar.se

Comments are closed.