Pressmeddelande: Handlingar.se Transparensrapport 2021 visar: Lång väg kvar innan myndigheter följer grundlagen

Handlingar.se öppnar nu upp statistik för allmänheten att se hur offentlighetsprincipen fungerar i praktiken. Syftet är att allmänheten ska se hur rätten till insyn genom offentlighetsprincipen och öppna data-lagen fungerar i praktiken. Rapporten visar att kraven på öppenhet och tillgänglighet inte alltid följs av myndigheterna. Sämst på regelefterlevnad är Trafikverket och bäst är Arbetsförmedlingen.

– Vi kan bara leva upp till de krav som grundlagen ställer om vi gör offentlig information tillgänglig digitalt och kostnadsfritt. Handlingar.se är en ideell plattform som möjliggör säker och öppen delning av offentliga handlingar, nu kan vi med hjälp av vår statistik visa i vilken grad myndigheterna lever upp till grundlagen. Vi ser viss regelefterlevnad, men också att det är en lång väg kvar för många, säger Elenor Weijmar, projektledare vid Handlingar.se.

Rapporten påvisar avsaknaden av offentlig statistik gällande hur myndigheter hanterar offentlighetsprincipen. I rapporten lyfts nya siffror fram som åskådliggör till vilken grad offentlighetsprincipen efterföljs i praktiken. Syftet är att hjälpa allmänheten, forskare och myndigheter att identifiera hur medborgare och myndigheter kan förbättra sin egen hantering.

Undersökningen visar att medborgare ofta är duktiga på att ställa frågor och begära ut handlingar. Däremot så varierar myndigheternas service och kvalitetsnivå kraftigt. Statistiken visar att det är stor skillnad i till vilken grad myndigheterna följer grundlagen och offentlighetsprincipen.

Bland de myndigheter som till högsta grad följer grundlagen och offentlighetsprincipen finns Arbetsförmedlingen, Folkhälsomyndigheten och Stockholms stad. I bottenligan finns Malmö stad, Region Jönköpings län och Trafikverket.

Undersökningen visar att medborgarna och skattebetalarna främst får problem när myndigheter lämnar ut handlingar på papper till exempel med avgifter för papperskopior samt sekretessbeläggning av det som efterfrågas.

– Det här drabbar oftast den som inte kan ta del av handlingar på plats hos en myndighet, under deras begränsade öppettider. Det är ett demokratiskt problem och riskerar att sänka förtroendet till myndigheter och samhället. Det finns dessutom stora tids- och kostnadsbesparingar som myndigheterna kan uppnå genom att svara digitalt, offentligt och utan avgifter. Det tar självklart viss tid i de fall man måste dölja känsliga personuppgifter. Det behöver man göra, men tidsåtgången ska aldrig vara ett skäl till att inte följa grundlagen, säger Mattias Axell.

Om undersökningen och rapporten

Rapporten är baserad på data vid Handlingar.se med förfrågningar till myndigheter över hela landet. Förfrågningarna går till statliga myndigheter, regioner och kommuner och handlar ofta om utgifter, resultat från ansökningar, ersättningar och upphandlingar. Användarna är främst svenskar eller européer. Undersökningen för 2021 är baserad på data från Handlingar.se mellan första janari 2021 och sista december 2021.

Rapporten lanseras tisdag den 31 maj klockan 08:30–09:30.

Transparensrapporten från Handlingar.se för 2021 kommer gå att ladda ner här: https://about.handlingar.se/2022/05/31/handlingar-se-transparensrapport-2021/

För ytterligare information kontakta:

Elenor Weijmar, projektledare Handlingar.se, tel 0709703108.

FAKTARUTA:

Handlingar.se är en hemsida som gör det lätt för myndigheter att offentliggöra allmänna handlingar. Handlingar.se utvecklar myndigheters förmåga att hantera offentlighetsprincipen och allmänna handlingar. Genom Handlingar.se får myndigheter gemensamma resurser för utbildning, effektivisering och värdeskapande. Handlingar.se drivs genom den ideella föreningen Open Knowledge Sweden och har kommersiella extratjänster genom det sociala företaget Digital Openers AB.