Handlingar.se utbildar framtidens sociala entreprenörer

Under en heldag i november genomförde Handlingar.se-teamet en utbildning på Väddö folkhögskola för 15 stycken studerande i socialt entreprenörskap. Dagen innehöll en genomgång och överblick av offentlig sektor i Sverige och grundlagen tryckfrihetsförordningen och i den offentlighetsprincipen från 1766. Utbildningen leddes av Elenor Weijmar vid Handlingar.se.

Deltagarna fick tid på sig att formulera sina egna frågor och formuleringar som utgjorde grunden till förfrågningar om information från myndigheter inom sina intresseområden. De fick också coaching, råd och tips gällande offentlighetsprincipen och om hur den kan nyttjas ansvarsfullt för affärsverksamheter och samhällsnytta. Deltagarna diskuterade även hur de kan gynnas av allmän information genom offentlighetsprincipen i sina projekt.

Studerande på Väddö folkhögskola fick även tillgång till Handlingar.se samlade kontaktuppgifter till offentligägda inkubatorer och så kallade science parks (företags- och innovationssystem finansierat av offentlig sektor) runt om i Sverige för inspiration med företagande.

Foto av Anja Callius

Kan dina studenter, medlemmar eller intressenter gagnas av att lära sig om hur de och deras initiativ kan stärkas av att veta mer genom skattefinansierad information som myndigheter har? Eller hur du och din organisation kan bygga tjänster, produkter och andra värden på offentlighetsprincipens grunder? Kontakta oss för föreläsning, workshop eller annan skräddarsydd utbildning eller konsultation:

Elenor Weijmar, projektledare Handlingar.se, info(@)handlingar.nu

FAKTARUTA:

Väddö folkhögskola startades år 1879 och är en folkhögskola i Älmsta och den äldsta folkhögskolan i Stockholms län. Folkhögskolan har utbildningar inom hållbar utveckling, socialt entreprenörskap och samhällsförändring samt kultur och personlig utveckling.

Handlingar.se är en hemsida som gör det lätt för myndigheter att offentliggöra allmänna handlingar. Genom Handlingar.se får myndigheter gemensamma resurser för utbildning, effektivisering och värdeskapande. Handlingar.se drivs genom den ideella föreningen Open Knowledge Sweden och har kommersiella tjänster genom det sociala företaget Digital Openers AB.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *