Pressmeddelande: Pilotprojekt ska digitalisera allmänna handlingar

I dagarna har det uppmärksammats att Dubai blir den första nationen i världen som helt digitaliserat sina allmänna handlingar, på sätt har de sparat över 300 miljoner sidor papper. Initiativet Handlingar.se har startat ett pilotprojekt med syftet att få Sverige att gå åt samma håll.

– Vi vill undersöka om myndigheter som är proaktiva och digitaliserar hanteringen av allmänna handlingar står bättre rustade för framtiden. Det handlar både om demokratiska rättigheter och tillgänglighet men också miljö och kostnadsbesparingar, säger Elenor Weijmar, projektledare för Handlingar.se.

Dubai har genom sin digitalisering minskat antalet pappersutskrifter med över 300 miljoner sidor. På så sätt har de blivit den första nationen i världen som har en helt digital förvaltning av allmänna handlingar. I Sverige hanteras fortfarande förfrågningar om allmänna handlingar på papper. Det är i princip samma rutiner som använts sedan Tryckfrihetsförordningen infördes 1766.

Ungefär 20 procent av offentliga förfrågningar lämnas ut på papper enligt en undersökning som genomförts av Handlingar.se. Enligt Internetstiftelsens rapport Svenskarna och Internet 2021 använder 9 av 10 svenskar digitala samhällstjänster. Samtidigt har EU och regeringen under lång tid framhållit vikten av att främja “digitalt först” genom att myndigheter använder öppna filformat, öppna standarder och öppen källkod.

– Dagens situation kostar myndigheterna tid och skattemedel på onödiga förfrågningar och tidsödande sökningar. Det är ej försvarbart när tekniken och möjligheterna finns, säger Elenor Weijmar.

För mer information om pilotprojektet, kontakta:

Elenor Weijmar, projektledare Handlingar.se, tel. 070-970 31 08

FAKTARUTA:

Handlingar.se är en hemsida som gör det lätt för myndigheter att offentliggöra allmänna handlingar. Handlingar.se utvecklar myndigheters förmåga att hantera offentlighetsprincipen och allmänna handlingar. Genom Handlingar.se får myndigheter gemensamma resurser för utbildning, effektivisering och värdeskapande. Ansvarig utgivare för Handlingar.se är Elenor Weijmar. Handlingar.se drivs genom den ideella föreningen Open Knowledge Sweden och har kommersiella extratjänster genom det sociala företaget Digital Openers AB.

Leave a Comment