Hantera digitala handlingar från myndigheter effektivt med Handlingar.se

Det är våra handlingar som definierar oss som människor, organisationer och samhälle. Handlingar.se hjälper dig att få information från alla organisationer i offentlig sektor – på ett och samma ställe. Denna information är skattefinansierad information som du är delägare av. Det betyder att du har rätt att ta del av informationen och skapa värde med den.

Vad kan Handlingar.se göra för dig?

Journalist

Plattformen organiserar dina förfrågningar och du kan ägna dig åt att skapa din artikel istället för att jaga efter svar från myndigheter.

Förening

Ta reda på information från offentlig sektor för era projekt och analysera data med hjälp av Handlingar.se

Myndighet

Plattformen hjälper dig att ligga ett steg före medborgare. Med Handlingar.se kan ni automatisera tillgängliggörande av handlingar innan ni får frågan.

Företag

Lär er mer om offentlig upphandling, få nya insikter med information och data genom plattformen.

Vill du veta mer?

Workshops och utbildningar

Vill du lära dig mer om offentlighetsprincipen? Eller är du i behov av annan skräddarsydd utbildning eller konsultation?

Teamet

Läs mer vår vision och bakgrunden till Handlingar.se.